Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-01 16:40:55
Ändrad:
2017-04-16 12:58:41
sv

Användarkonfiguration

Alla användare har en konfigurationsfil som innehåller inställningar och information om den användaren.

Filer

Konfigurationsfilerna ligger i mappen ~/content/member_xxx

Filnamet på aktuell konfiguration består av texten member, ett understrykningsstreck ( _ ), användarens id-nummer samt ändelsen .php, tex member_27.php.

Varje gång en användares konfiguration redigeras skapas en kopia av aktuell version (med vissa undantag).

Filnamet på kopiorna består av texten member, ett understrykningsstreck ( _ ), användarens id-nummer, ett understrykningsstreck ( _ ), tidsstämpel samt ändelsen .php.
Exempel: member_27_20111012T162304.php.

Tidstämpeln anger datum och tid separerade med ett T, enligt ISO 8601.
Exempel: 20110910T152305.
Detta formatet passar bättre i ett filnamn än det annars (av människor) mer lättlästa 2011-09-10 15:23:05.

id

$uConf[0] betyder att vi tittar på konfigurationen till användaren med id 0 (noll).
Alla användare har ett unikt id-nummer som tilldelas automatiskt när en ny användare skapas.
Id-nummret används av den underliggande koden och är betydelselöst för den vanliga användaren .

Id-nummret används som nyckel när en användarreferens anges.
Denna nyckel återkommer i filnamn för användarnas konfiguration och relaterad användardata.

Variabler

Variabler för att konfigurera användarkonton

Användaren 0 ger standardvärden för nya användarkonton.

I filen ~/pageLogic/member/common_user_10.php definieras min och maxväden för test av variabler.

Username to be given at login, must be unique on the system. String.

$uConf[0]['username'] = '';

Password hash encrypted with the native php function crypt(). String.

$uConf[0]['pwdHash'] = '';

Replacement password are stored here until confirmed. String.

$uConf[0]['passwordRequest'] = '';

Validation code to confirm new account or changed password. String.

$uConf[0]['validate'] = '';

Real name. Normally first name and surname.

$uConf[0]['realname'] = '';

A valid and working email address accessible by the user.  String.
Used to confirm new account och changed credentials.

$uConf[0]['email'] = '';

Member or employee number. String.
This can be used as member number, employee number or whatever
Enabled/disabled in site config; $sConf['useMemberNumber']

$uConf[0]['member_number'] = '';

Permission level of new users.
Integer 0-255. 

$uConf[0]['level'] = 10;

Or a level variable defined in site config (default).

$uConf[0]['level'] = $sConf['registeredLevel'];

User groups. One user can be member of none, one or several user groups.
Must be a group defined in site config; $sConf['usergroups']
Array of strings separated by comma.

$uConf[0]['group'] = array(); // Default

$uConf[0]['group'] = array('moderator', 'anotherGroup');'

Preferred editor. String.
This must be one of the configured editors in site config; $sConf['editor']

$uConf[0]['editor'] = 'CKEditor';

Member creation timestamp in ISO-format. String.
This string are also used as password salt together with salt defined in site config.
User can't login anymore if this is altered.

$uConf[0]['created'] = '2010-11-28 10:29:26';

Timestamp in ISO-format of last update (by the user). String.

$uConf[0]['changed'] = '2011-07-14 23:28:43';

Timestamp in ISO-format for the last login. String.

$uConf[0]['latestLogin'] = '0000-00-00 00:00:00';

Login counter. Integer.

$uConf[0]['countLogin'] = 0;

Public IP at latest login. String.

$uConf[0]['latestIP'] = '0:0:0:0';

Kommentarer till sidan Användarkonfig