Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-09-28 22:03:49
Ändrad:
2017-04-16 12:59:15
sv

Variabler

Reserverade variabler

$sConf Vektor (array). Systemets konfiguration (System Configuration).

$pConf Vektor (array). Sidornas konfiguration (Page Configuration).

$bVar Vektor (array). Löpande variabler som tillhör systemet (Bendcms Variable).

$uConf Vektor (array). Användarkontonas konfiguration (User Configuration).

$GLOBALS['BendCMS'] PHP global vektor (array) med undervektorn BendCMS. Variabler som även ska kunna nås i funktioner mm.

$sConf['sysDir']

Definierar sökvägen till systemmappen. Som standard är det mappen bendcms.
Detta ger möjlighet att använda valfri fil i eller ovanför systemmappen som ingångssida.
Det betyder att variablen bör användas som prefix för alla sökvägar till filer i systemet.
Sätts i systemets ingångssidor bendcms.php och bendcms/index.php
$sConf['sysDir'] = 'bendcms/';

$bVar

$bVar['userId'] Heltal 0-255. Användarens id. Standard: FALSE

$bVar['userRealName'] Sträng. Användarens namn. Standard: 'Gäst'

$bVar['userLevel'] Heltal 0-255. Användarens behörighetsnivå. Standard: $sConf['guestLevel']

$bVar['userGroups'] Vektor av strängar. Grupper som användaren ingår i. Standard: Tom vektor.

$bVar['requestAddress'] Sträng. Adressen till begärd sida. Standard: '' (tom sträng).

$bVar['requestId'] Heltal. id för begärd sida. Standard: $sConf['startPage']

$bvar['requestConfig'] Vektor. Konfigurationen för den begärda sidan.

$bVar['mode'] Sträng. Begärt arbetsläge. Standard: 'access' (visning).

 

Kommentarer till sidan Variabler