Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2017-12-26 17:13:46
Ändrad:
2017-12-26 18:06:14
sv

Språk

Aktuellt språkstöd i BendCMS

Systemets innehåll och textsträngar är i grunden skrivna på svenska. Systemets kodfiler, inklusive kommentarer, är helt skrivna på engelska, dock ofta med svensk text i informations- och felmeddelanden. Som standard kommer BendCMS med svenska och engelska som valbara språk, med svenska som förval. Arbete pågår (långsamt) att implementera komplett språkstöd för svenska och engelska i grundsystemet. Uppskattningsvis är hälften av sidorna klara, främst dom sidor som en vanlig besökare stöter på.

Översättningar i BendCMS

Det finns några olika sätt att tillämpa stöd för mer än ett språk:

  • På vanliga textsidor är det enklast att ha en innehållsfil per språk. I sidans konfiguration, under fliken innehåll, väljs dom språk som ska stödjas men man lämnar rutan för översättningsfil tom. När man sedan redigerar innehållet i textredigeraren finns en drop-down meny där man väljer vilket språk man ska skriva på. När innehållet sparas får innehållsfilen ett suffix med den aktuella språkkoden.
  • På sidor där innehållet genereras av kod (php och/eller javaskript) skapar man en översättningsfil i mappen ~/sysLang. Om filen är i formatet "sidans id" _"språkkod".php, tex 21_en.php, så inkluderas översättningsfilen automatiskt när sidstacken läses in. Om man vill använda samma översättningsfil på flera sidor kan filen ha valfritt namn och sedan väljer man språkkod och aktuell språkfil i sidans konfiguration, fliken innehåll.
  • Om man vill ha med översättningsfilen till javaskript skapas en fil i mappen ~/head där man kodar om översättningarna från php-matris till javaskript-matris. Se filen ~/head/notesHead.php för exempel.

Eftersom i princip alla sidor i BendCMS genereras dynamiskt inkluderas alltid systemets översättningsfil för valt språk, tex filen ~/sysLang/sys_en.php.

I systemets grundkonfiguration skrivs det in i matrisen $sConf['langArr'] vilka språk som ska vara valbara.

Användaren klickar på en flagga i toppmeny för att välja språk. Om aktuell sida inte finns med valt språk presenteras sidan i första hand på systemets förvalda språk och i andra hand på första tillgängliga språk.

 

Kommentarer till sidan Språk