Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-12-27 09:45:12
Ändrad:
2020-03-19 22:03:40
sv

Skapa en ny utgåva av BendCMS

 1. Säkerhetskopiera systemet.
 2. Kolla att dom sidor som skall betraktas som systemsidor har ett id under 100. id kan ändras på sidan Byta sid-id.
 3. Ladda ner systemet och placera det lokalt.
 4. Ta bort oönskade mappar och filer i ~/files, dvs allt utom sysImages, lamp och download/licence.txt
 5. Ta bort alla användare utom 0 & 1 i ~/memberConfig
 6. Kör skriptet purgeBendCMS.sh, det ersätter flera av punkterna nedan.
 7. Kolla och ev installera ny version av CKEditor.
  Version 4.14.0 var bara att uppdatera sökvägen i $sConf['editor']['CKEditor']['js_file']
 8. Ta bort alla kopior i ~/memberConfig
 9. Öppna ~/memberConfig/member_0.php
 10. Gå igenom alla variabler och återställ till standardvärden.
 11. Öppna ~/memberConfig/member_1.php
 12. Ändra följande variabler:
  'email' => 'you@example.com',
  'changed' => 0,
  'latestIP' => '0.0.0.0',
  'loginArr' = array(0 => 0)
 13. Ta bort följande variabler:

  'passwordRequest'] => ''

  'validate' => ''

 14. Ta bort alla filer med id över 100 i ~/pageConfig
 15. Ta bort alla kopior i ~/pageConfig
 16. Ta bort /bendcms/pageConfig/pConfCache.php med kopior
 17. Ta bort alla filer med id över 100 i  ~/pageContent
 18. Ta bort alla kopior i ~/pageContent
 19. Töm filen ~/pageData/download.txt
 20. Ta bort alla filer utom index.html i ~/pageData/pageComment
 21. Öppna ~/sysConfig/BendCMS_config.php
 22. Gå igenom alla variabler och återställ till standardvärden. Använd följande variabler:

  $sConf['system_email_to'] = 'webmaster@example.com';

  $sConf['system_email_from'] = 'postmaster@example.com';

  $sConf['system_email_reply'] = 'noreply@example.com';

  $sConf['mailservice'] = false;
   

  $sConf['pwdSalt'] = 'xyz123';


  $sConf['display_errors'] = 1;

  $sConf['pageConfigCache'] = false;

 23. Uppdatera startsidan, id 100. 
 24. Uppdatera fragmentet Sidhuvud, id 12.
 25. Uppdatera sidfot, id 13.
 26. Ta bort oanvända filer i ~/pageLogic, ~/javascript, ~/head.  
 27. Provkör systemet.
 28. Töm loggfiler i ~/logfiles eller kör skriptet purgeBendCMS.sh
 29. Återställ till önskad radbrytning i alla (text-)filer, tex mha endlines:

  ./endlines-1.9.2-linux-amd64 check -vkr bendcms/bendcms

 30. Packa ihop mappen + ingångsfil med zip, namnge arkivet i formatet: BendCMS_ÅÅÅÅMMDD-STATUS.zip:

  zip -r BendCMS_20200319-beta.zip bendcms bendcms.php index.php

 31. Ta bort filer från zip-filen som inte ska vara med i utgåvan, tex notes.
 32. Skapa en fil med md5 kontrollsumma:

  md5sum BendCMS_20200319-beta.zip > BendCMS_20200319-beta_md5sum.txt

 33. Publicera arkiv och md5-fil.

Kommentarer till sidan Skapa utgåva