sv

Buggrapporter

Här kan alla användare skriva rapporter om upptäckta fel och brister på redan existerande funktioner.

Kom ihåg att ta bort känslig information som saltsträngar och lösenord från rapporten.

Om du upptäcker ett säkerhetsproblem så vill vi att du meddelar oss direkt istället, tex via epost.
Då har vi möjlighet att korrigera bristen innan den kommer till allmän kännedom och därigenom utsätter användarna för ytterligare risk.