Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-11-17 15:25:28
Ändrad:
2018-12-14 19:08:06
sv

KVM

Wikipedia: | Kernel-based Virtual Machine (KVM) - a Linux kernel module hypervisor |

Ubuntu: | Ubuntu Server Guide | Ubuntu community docs

Guides: | How to Install and Manage Virtual MachinesCreation of Virtual Machine in Linux using KVM |

Övrigt: | linux-kvm.org | Management tools | 

Administration

virt-manager.org

Användaren behöver vara med i gruppen libvirtd, kolla med (byt ut per mot ditt användarnamn):

groups per

Lägga till användare per i libvirtd:

sudo adduser per libvirtd

Kolla aktuella gästmaskiner:

sudo virsh -c qemu:///system list

Kommentarer till sidan KVM