Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-04 09:52:44
Ändrad:
2018-07-02 22:56:50
sv

Virtualisering

Virtualisering, en teknik att fördela en dators resurser, till flera samtidiga tillämpningar.
Se även Wikipedia | Virtualization | X86 virtualization | Comparison of virtual machines |

Sysinternals Disk2vhd.

Dessa (under-)sidor bygger huvudsakligen på VMware Server som hypervisor.

 

Xen

Wikipedia: | Xen | Citrix XenServer (bare metal hypervisor)| OpenXenManager (för Citrix XenServer) | Artikel på ServerWatch |

 

Oracle VM Server for x86

| Hem |

 

Gnome Boxes

Frontend to local and/or remote QEMU or KVM backend.

| Hem |

 

Virtualbox

Virtualbox | hem |

Headless VirtualBox on Ubuntu server: | 2008 | 2009 |

Migrering p2v

How to migrate existing Windows installations to VirtualBox 

How To Perform Windows P2V using Disk2Vhd for VirtualBox

 

Installing Guest Additions on Debian

Menu: Devices / Insert Guest Additions CD image

sudo su
apt update && apt upgrade
sh /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run

 

Kommentarer till sidan Virtualisering