Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-12-20 13:18:47
Ändrad:
2019-09-24 14:23:28
sv

Windows

| MSFN | unattended.msfn | driverpacks | nLite | vLite | UBCD4Win | BartPE |

Mozilla Firefox för WinXP |

Diverse

Win 7, skapa mapp: Ctrl + Skift + n

Win 7, skriv symbolen för grader: Alt + 248 (håll ner alt-knappen och skriv 248).

Lista mappar med storlek: | WinDirStat |

 

Genvägar

25 användbara kommandon för Windows |

Start / Run

Device Manager: devmgmt.msc

Network Connections: ncpa.cpl

 

Öppna kommandofönster här

Öppna ett terminalfönster i aktuell mapp från filhanteraren:

Skift + högerklick, välj "Öppna kommandofönster här"

Föredra trådad anslutning före trådlös

| microsoft/forum | To force Windows to use a specific network connection, assign a metric value to each one, giving the lowest value to the desired connection:

  1. Open the Network Connections folder (Start > Run > ncpa.cpl)
  2. Right click the desired connection.
  3. Click Properties and then click on Internet Protocol Version 4.
  4. Click Properties and then click on Advanced.
  5. Un-check "Automatic metric".
  6. Enter a number between 1 and 9999 for the "Interface metric".

 

Kopiera mappstruktur

Kopiera mappstruktur utan att kopiera filer:

Öppna ett kommandofönster:

xcopy källmapp målmapp /t /e

Visa hjälp för xcopy:

help xcopy

 

Softlink

| Windows File Junctions, Symbolic Links and Hard Links | dropboxwiki Sync Other Folders |

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Länk mål

 /D Skapar en symbolisk kataloglänk. Standard är symbolisk fillänk.
  /H Skapar en hård länk i stället för en symbolisk länk.
  /J Skapar en katalogknutpunkt.
 Länk anger namnet på den nya symboliska länken.
 Mål anger sökvägen (relativ eller absolut) som den nya länken refererar till.

Terminalfönstret måste öppnas som administratör.

Mjuklänka en mapp:

MKLINK /D Målmapp Källmapp

Målmappen skapas automatiskt.

 

Autostarta ett program

Autostarta när användare loggar in: Skapa en genväg till programmet i mappen autostart.

Autostart utan att användare behöver logga in: Lägg till programmet som en tjänst (service).

Kommentarer till sidan Windows