Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-07-29 12:28:25
Ändrad:
2019-08-04 21:29:33
sv

Python

| Hemsida | wiki.ubuntu.com | PythonTutorial | Python Files I/O |

Visa version, från terminal:

python --version I Ubuntu 12.04 är det Python 2.7.3, Ubuntu 18.04 är det Python 2.7.15+.

Hitta sökväg till exekveringsfilen, från terminal:

which python ger /usr/bin/python

ls -l /usr/bin/python ger
lrwxrwxrwx 1 root root 9 apr 16  2018 /usr/bin/python -> python2.7

Kommentarer

# Kommentar på en rad

'''
Kommentar
på fler rader
'''

Compound statements

if a == 23:
    print "a lika med 23"
elif b != 6:
    print "b är inte lika med 6"
elif x == 1 or y == 2 and z == 3:
    print "x är lika med 1 eller är y lika med 2 och z lika med 3"
else:
    print "Hämta kaffe!"

 

Vektor (array)

Datastrukturer | Python v2.7.3 documentation |

lista | Introduction to Python Lists |

Dictionary dict()

Vektor bestående av nyckel-värde-par

| docs.python.org |

# Define dictionary
node_descr = {}

# Set key and value
node_descr[0] = 'Wago 750-430 8 DI' # Description
node_descr[1] = 'Wago 750-530 8 DO'

# Loop dict and show key and value
for i, v in ioVariables.io_descr.iteritems():
    print i, v

 

Bit manipulering

| wiki.python.org/moin/BitManipulation |

 

Epost

| module of the week | Python docs |

 

Problem

ValueError: invalid \x escape

Kolla om rå binär bitsträng är korrekt skriven, ska vara '\x05' och inte '\x5'.

 

Kommentarer till sidan Python