Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-12-16 15:38:20
Ändrad:
2019-11-10 21:28:20
sv

PHP

php.net manual | W3Schools PHP |

Utveckling: eclipse - PDT | Zend - PDT | FirePHP | CodeLobster | Netbean |

CodeIgniter: | Wikipedia | Hem | Userguide | Tutorials |

Generella tips: | IBM | HM2K.com |

Installation

sudo apt install php-cli

 

PHP-koden börjar alltid med och slutar med ?>

Visa PHP felmeddelanden för en sida, sätt följande kod överst:

ini_set('display_errors','2');
ERROR_REPORTING(E_ALL);

 

Kodtips

| phpjunkyard.com | hotscripts.com | php.resourceindex.com | orebrohamn.com |

-10 Principles of the PHP Masters
-PHP Programming Guidelines
-9 Useful PHP Functions and Features You Need to Know
-PHP Application Development Part One | Part Two
 

Diverse

|  |

Ternary operator ? | php.net | :

$username = isset($_POST['name']) ? $_POST['name'] : '';
$password = isset($_POST['pass']) ? md5($_POST['pass']) : '';

Magiska konstanter | php.net

Parser Tokens | phpbuilder.com |

 

OOP

Objekt Orienterad Programmering

| phpbuilder.com | killerphp

Contact form

Tutorials: Making-a-Contact-Form-in-Php | Webdesignskolan |
 

Login

Flat file login tutorials: | htmlite | pellesoft | WebCoder |

MySQL login: | php-login-script.com | phpeasystep.com | phpportalen.net | phpsense.com |

Loginskript, MySQL, användarnivåer: | evolt.org | roscripts.com |

 

Översättning

| Translation in PHP |

Länkar

$url_basic = $_SERVER['PHP_SELF']

$url_complete = $_SERVER['REQUEST_URI'] ;

// Clean out $_GET['Edit'] from current url
$url_current = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$pattern = '*&Edit=[0-9]+*';
$url_noedit = preg_replace($pattern, "", $url_current);

 

include

include("header.php");

require

require("wrongFile.php");

The require() function is identical to include(), except that it handles errors differently.

The include() function generates a warning (but the script will continue execution) while the require() function generates a fatal error (and the script execution will stop after the error).

require_once('../global/databas/config.php');

php.net: The require_once() statement is identical to require() except PHP will check if the file has already been included, and if so, not include (require) it again.

 

if else

| php.net | w3schools |

if ($riktpunkt_m1!=NULL)
{ $riktpunkt_m = 1.0; }
else
{ $riktpunkt_m = 0.88; }
?>

if (condition)
{ code to be executed if condition is true; }

elseif (condition)
{ code to be executed if condition is true; }

else
{ code to be executed if condition is false; }
?>

and or not

och = and = &&

(x < 10 && y > 1)

if (isset($_POST['product_name']) && isset($_POST['product_description']) && isset($_POST['user_id'])) {

eller = or = ||

(x==5 || y==5)

inte = not = !

!(x==y)

 

Forms

| Dealing with forms | Drop-down tutorial |

Tömma standardvärde i formulärruta: | Javascriptkit.com |

Undvika spam: | klauskjeldsen.dk |

Mail

php.net: | manual |

Funktioner

| Tizag | w3schools.com | php.net |

Funktioner i PHP är en sluten bubbla som endast kan hantera dom variabler den blivit tillsänd i anropet.

Replace itemnumber in current url:

function replace_ItemNo($url_current,$ItemNo_new)
{
$pattern = '*ItemNo=[0-9A-Za-z]+&Mode=*';
$replacement = "ItemNo=".$ItemNo_new."&Mode=";
$url_analyze = preg_replace($pattern, $replacement, $url_current);
echo "\t\t$ItemNo_new\n";
}

replace_ItemNo($_SERVER['REQUEST_URI'],$CompNo_std);

 

Diverse

// If form sent
if (isset($_POST['boxInput']))
    {  
      // Cleanse input from (user-)code and transfer to a variable     
      $input = strip_tags($_POST['boxInput']);
    }

if (count($info)>0) {  }

// Mät längd på sträng och trunkera om den är för lång:
if(strlen($item) > 13)
{
    $item = substr($item, 0, 13);
}

// Evaluates to true because $var is empty
if (empty($var)) {
    echo '$var is either 0, empty, or not set at all';
}

// Insert rowbrake div container
echo "

\n";
echo "

\n";

parse_ini_file — Parse a configuration file

Filversioner

Loopa igenom alla filer i en mapp.

Kör preg_match på varje fil.

Räkna varje träff.

Ladda filnamnet till en array.

Sortera arrayen.

Radera dom äldsta versionerna som överstiger inställt antal versioner.

Regular Expr.

preg_match('/regex/', $subject)

Exekvera

| php.net | ChipmunkNinja | TuxRadar |

Kommentarer till sidan PHP