Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-12-16 12:13:14
Ändrad:
2019-11-10 18:06:08
sv

(X)HTML

Kontrollera länkar med linkchecker | hemsida | Ubuntu man page |

Installation: sudo apt install linkchecker

Terminal: linkchecker --no-status --check-extern --ignore-url=^mailto: http://example.org

CSS

Avsluta float: style="clear:both;"

Rundade hörn: | css3.info |

Pop-up

Skapa popup-ruta med DHTML: | sitepoint.com | w3schools |

JS onmouseover: | wallpaperama.com |

Cache

| Caching tutorial | php header() | php date() | Kolla headers med RedBot |

Kommentarer till sidan HTML