Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-12-16 11:17:24
Ändrad:
2022-03-29 11:47:41
sv

Program & Applikationer

Mjukvarukällor

The OSSwin project: Open Source for Windows! | MaximimPC 32 killer apps |

Backup

Clonezilla: Boota med skiva eller USB och gör avbildningar eller återställning av partitioner eller diskar.

VNC / Fjärrskrivbord

TightVNC GPL-licens. Stödjer Unix & Win.

RealVNC | hemsida | Hilding (VNC Server free edition)

UltraVNC | hemsida |

FreeVNC

Bootverktyg

Ultimate Boot CD | UBCD | UBCD4Win |

BartPE | hemsida | Svensk beskrivning |

Webapps

Thinkature Virituell whiteboard++

Google Apps Startsida Mail, kalender, mm kopplad till din domän.

Kontor

PDF

Foxit Reader Snabb PDF-läsare med GUI. Stängd källkod.

PDFsam PDF Split and Merge med GUI

Xpdf is an open source viewer for Portable Document Format (PDF) files. The Xpdf project also includes a PDF text extractor, PDF-to-PostScript converter, and various other utilities.

Pdftk - the PDF Toolkit. Pdftk is a command-line tool for doing everyday things with PDF documents.

pdfgrep | Ubuntu man page | Exempel: pdfgrep -r astring 

pdfgrep -H 'test' /mydir/*.pdf

pdftotext | Ubuntu man page | sudo apt install poppler-utils

Reparera korrupta pdf-dokument med ghostscript:

gs -o reparerad.pdf -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress korrupt.pdf

Konvertering, tex från jpg till pdf, se imagemagick/convert.

DIA

-flödesschema

gnome.org/projects/dia/custom-shapes

How to add a new shape to Dia

hawlisch.de DIA shapes

 

Säkerhet

 CCleaner 

 Spybot Search & Destroy Ej WinVista

 

Spel

| 100 FOSS spel |

 

Kommentarer till sidan Diverse program