Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2015-12-06 10:20:56
Ändrad:
2017-04-16 12:59:35
sv

SSH over proxy

 

nano ~/.ssh/config

Host jumphost1
	HostName example.org
	Port 22
	User anna

Host targethost
	HostName target.lan.ip.orhostname
	Port 22
	User bert
	ProxyCommand ssh jumphost1 -W %h:%p

 

Kommentarer till sidan SSH proxy