Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-02-24 23:10:04
Ändrad:
2019-06-23 06:40:56
sv

Modbus

Allmän info

Wikipedia | Modbus |

Modbus-IDA | .org |

MBLogic - Modbus basics

Control Solutions - Modbus 101 - Introduction to Modbus

Real Time Automation | Modbus TCP | Modbus RTU |

Forum: | modbus.control.com |

Bit order / byte order / register order

I modbus finns enheten register vilket motsvarar 2 bytes eller 16 bitar.

Bitföljden inom en byte ordnas från höger till vänster, det kallas LSB 0, tex det decimala talet 1 skrivs binärt som 00000001 med ettan längst till höger. Det är egentligen samma logik som i vanliga decimala tal; siffran längst till höger motsvarar entalet.

Byteföljd inom ett modbus register (2 bytes) är vanligtvis big endian, mest signifikanta byte kommer före minst signifikanta byte. Tex det decimala talet 171 packas till (hexadecimalt tal) 0x00AB.

Registerföljd för datatyper som kräver fler än ett register, tex INT32, FLOAT32 (2 register/4 bytes) brukar vara tvärtom; högt register kommer efter lågt register. Tex decimala talet 43981 packas annars till (hexadecimalt tal) 0xABCD men i modbus packas det till 0xCDAB.

Omvandlare

| easycalculation.com/hexa-decimal-binary | Online Binary-Decimal Converter (flyttal opålitlig) | IEEE 754 Converter (flyttal) |

| CRC calculator | Dom första 6 byten i meddelandet [01 03 00 08 00 02] får checksumman [0xC945]. Vänd byten och lägg till [45 C9] till modbus-meddelandet.

Bibliotek

C: | libmodbus | hemsida |

Java: | Jamod Java-modbus | tutorial |

Ruby: |  Modbus master in Ruby |

Python: | pymodbus | modbus-tk | MinimalModbus | pyModSlave |

PHP: | PhpModbus |

Program / simulatorer

mbpoll | github | Lik modpoll men med utökad funktion, använder libmodbus.

SimplyModbus | Hemsida |

MBLogic | SF | Hemsida |

Client / Master

MBLogic: | pollMB |

Modpoll: | Modpoll | Manual | Värden att skriva anges sist och separeras med mellanslag.

Server / Slave

| PLCsimulator (Mod_RSSim) | MBLogic: MBAsyncServer |

| diagslave |

| Modbustools.com | Slave (trial) |

Gateway

| mbus |

 

Diverse

| Modbusdriver.com |

tuxplc-modbus |

Socket connection in php:  devshed

120 Ohm termination resistor

 

Kommentarer till sidan Modbus