Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-10 20:59:51
Ändrad:
2017-04-16 12:58:42
sv

Maskinmätning

Mät produktion och utnytjandegrad av produktionsmaskiner.

Beskrivning

 1. Koppla ett sladdpar till maskinen som skall mätas. En signal bör skickas varje gång en produkt (eller en batch) passerar.
 2. Koppla sladden till en ingångsdosa, tex Adam-6051
 3. Koppla ingångsdosan över det vanliga nätverket till en server.
 4. Terminalskriptet på servern läser av ingångsdosan en gång i sekunden för att kolla om något producerats.
 5. En gång i minuten sammanställer terminalskriptet produktionsdatan från alla anslutna maskiner och lägger in resultatet i en lokal MySQL-databas.
 6. prodX hämtar data från databasen och presenterar produktionsstatistik i webbläsaren.

Fördelar

 • Mätningen sker helt automatiskt. Ingen manuell inmatning efter att systemet är driftsatt.
 • Data samlas in kontinuerligt.
 • Enkel teknik. 
 • Extremt kostnadseffektiv.
 • Öppen källkod.
 • Hela kedjan består av allmänt tillgängliga verktyg. 

Nackdelar

 • För att få fram ett korrekt OEE-resultat behöver man veta arbetstiderna.
  Systemt beräknar arbetstiden genom att mäta tiden mellan första och sista produkten varje dag.
  Denna metod tar inte hänsyn till stopp, tex haveri och raster, och därmed blir inte arbetstiden exakt.

Teknik

 • Ingångsdosan måste kunna prata Modbus TCP och fungera som Modbus-TCP slav (server).
 • Servern behöver kunna köra ett terminalskript skrivet för Bash, vanligtvis Linux.
 • Terminalskriptet på servern använder pytonskriptet PollMB som Modbus-TCP master (klient) för att hämta data från IO-dosan.
 • Servern behöver en MySQL-klient som terminalskriptet kan använda för att lägga in produktionsdatan i databasen.

Kommentarer till sidan Maskinmätning