Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-09-20 10:37:35
Ändrad:
2017-12-31 17:19:08
sv

Licens

BendCMS är baserad på öppen källkod och publiceras under licensen GNU GPL, version 3.
Läs hela licensen här: licence.txt Extern länk

BendCMS är gratis att ladda ner och får användas fritt av vem som helst.

BendCMS är utvecklad med förhoppningen att den skall göra nytta men den innehåller inga som helst garantier eller åtaganden från vår sida.

Det går utmärkt att återanvända hela eller delar av koden i BendCMS i andra tillämpningar under förutsättning att reglerna i licensen uppfylls.

Applikationer inom BendCMS kan ha annan licens, se i källkoden för detaljer.

Externt utvecklad kod som kan medfölja en installation av BendCMS:

  • CKEditor WYSIWYG-redigerare. Javaskript inkluderas från tredje part via en cdn-länk, gå till hemsidan: https://ckeditor.com Extern länk för mer information.
  • Gibberish AES Javaskriptbibliotek för OpenSSL kompatibel AES kryptering. Se källkod i mappen ~/mdp-gibberish-aes eller gå till github Extern för mer information.
  • SimpleImage PHP-klass för bildhantering. Se källkod i mappen ~/phpClasses eller gå till hemsidan Extern länk för mer information.

Utöver ovan nämnda har jag hämtat ideér, inspiration och kod från fler ställen än vad som är meningsfullt att återge här. Ett stort tack till alla som delar med sig av information och tillhandahåller tjänster som gör den här typen av projekt möjliga.

Om du upptäcker att någon del av BendCMS inte överensstämmer med ovanstående, eller att något förtjänar mer uppmärksamhet, meddela oss omgående så vi kan rätta till det.

Kommentarer till sidan Licens