Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-09-15 21:29:29
Ändrad:
2017-09-19 15:20:38
sv

Produkter

Lösningar som är utvecklade av Bends:

BendCMS -System för webbaserad innehållshantering (CMS), uppbyggt som ett ramverk för applikationer. Mer info »

Modbus Universal Gateway -Python skript som agerar mellanhand mellan en Modbus master och en eller flera Modbus slavar/servrar som befinner sig på olika medier/protokoll/parametrar.

prodX -Verktygslåda för tillverkande industri, knyter ihop affärsstystem, produktion och lönesystem.

freqX -Arbetsmätning: Datainsamling och analys av frekvensstudier.

Maskinmätning -En enkel metod för att mäta produktion och OEE (utnyttjandegrad av maskiner). Mer info »

Paletten -Datoriserat underhållsystem (CMMS). Mer info »

SWFB - Simple Web File Browser. En webbaserad filbläddrare. Mer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till sidan Produkter