Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2013-03-18 19:09:10
Ändrad:
2020-12-19 08:18:18
sv

Raspberry Pi

Installation av operativsystem

| eLinuxs guide | Debian 10 Buster manpages | Debian 9 Stretch manpages | SystemD commands |

Exempel i Ubuntu 18.04

Ladda ner OS från raspberrypi.org.

Sätt in minneskort i en kortläsare, kolla vart den monterats:

df -h eller sudo fdisk -l

Avmontera kortet, exempel om ovanstående kommando gav att kortet monterats på /dev/sdb1:

umount /dev/sdb1

Packa upp och kopiera avbilden till minneskortets rot (/dev/sdb och inte /dev/sdb1):

sudo su

unzip -p 2020-12-02-raspios-buster-armhf-lite.zip | dd of=/dev/sdb && sync

När det är klart kan det stå så här:

3612672+0 poster in
3612672+0 poster ut
1849688064 byte (1,8 GB, 1,7 GiB) kopierade, 408,489 s, 4,5 MB/s

Numera expanderas den andra partitionen automatiskt vid första uppstarten, detta kan förhindras genom att ta bort strängen " init=/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh" från filen /boot/cmdline.txt. Alternativt kan filen /usr/lib/raspi-config/init_resize.sh justeras så att partitionens storlek på rad 59:

TARGET_END=$((ROOT_DEV_SIZE - 1))

ändras till ett värde i MB, här har räknas det ut till att få 500 MB i ledigt utrymme:

TARGET_END=$((ROOT_DEV_SIZE + 500))

Sätt in minneskortet i raspberry pi, anslut kablar och du är igång.

Serieport och SSH server startas numera inte som standard, således behöver man ansluta direkt med tangentbord, skärm och ev mus. Om man tvunget vill ansluta via ssh direkt räcker det med att skapa en tom fil med namnet ssh i kortets boot-partition, innan första starten. Se även manual.

sudo touch /media/per/boot/ssh

Värdnamn (hostname): raspberrypi

Logga in med standard användarnamn och lösenord: pi / raspberry

UK keyboard

Raspbian använder engelskt tangentbord som standard, på ett svenskt tangentbord skriver du tex bindestreck med + knappen (innan du ändrat till svenskt tangentbord).

Starta grundkonfiguration med:

sudo raspi-config

Locale: sv_SE.UTF-8 UTF-8 Standard: en_GB.UTF-8 UTF-8

Timezone: Europe/Stockholm för sommar och vintertid eller Etc/GMT-1 för svensk normaltid.

Memory split: gpu_mem=16 :  16M GPU,  240M/496M ARM split : Maximum ARM memory. Good for ARM desktop use. No accelerated video or 3D possible.

 

Tips

Starta grafiskt gränssnitt (ej lite):

startx

Byta ut publika/privata nycklar (för SSH):

sudo rm /etc/ssh/ssh_host_* && sudo dpkg-reconfigure openssh-server

Visa versionsinfo:

Kärna: uname -a OS: cat /etc/os-release 

Uppdatera firmware till senaste (unstable) versionen. Starta om enheten efteråt (innan uppdatering av OS). Finns inte på jessie:

sudo rpi-update

Uppdatera OS till senaste stabila version:

sudo su
apt update && apt upgrade -y && sleep 30 && reboot

Byt ut upgrade mot dist-upgrade om du även vill få återhållna paket.

Installera program:

sudo apt install screen autossh python-setuptools

På Raspbian med GUI kanske man vill ha följande program:

sudo apt install sshfs xscreensaver vlc firefox-esr

Lägg till administrativ användare, lås användaren pi | kommandon |.

Avinstallera GUI, minskar diskanvändningen från ca 2,4 till 1,1 GB  (ej lite):

sudo tasksel remove desktop

sudo apt remove --purge --auto-remove libx11-*

sudo apt-get autoremove

keymap

Ställ in keymap: sudo raspi-config (endast om direktansluten till pi, ej via SSH) eller sudo nano /etc/default/keyboard

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="se"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"

Om felmeddelande "Failed to start Set console font and keymap.":

systemctl start console-setup.service

systemctl status console-setup.service

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

 

Webbserver

 | penguintutor.com/linux/light-webserver |

 

Brandvägg

| iptables |

Visa aktuella regler:

iptables -L

iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination 

 

Övrigt

3G-modem: http://raspberry.arctics.se/2013/03/30/ansluta-ett-3g-usb-modem-till-raspberry-pi/

Kör kommando när användare loggar in från ~/.profile

Kan inte logga in till GUI men via terminal och ssh går bra: Kolla att inte disken är full (df -h)

 

Kommentarer till sidan Raspberry Pi