Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2019-09-14 20:06:50
Ändrad:
2019-09-14 21:56:00
sv

Peter Slovak apparatdyker i Prag 1960

Sidan 2 av 4

Peters utrustning finns faktiskt kvar idag.
Ett stort tack till Peter som var villig att dela med sig av detta.

x

Luftmängden var begränsad till 2+2+1 liter. Det var nog väl eftersom saker som tabeller, dykarsjuka och uppstigningingshastighet var helt okända saker för en nyfiken 16-åring i östblocket under kalla kriget.

x

x

x

x

Peters kommentar: 1-steget var en rysk reduceringsventil för syrgas som drog ner trycket till c:a 9 bar (troligen från något överskottslager).
2-steget är taget från syrgasautomatiken på något flygplan. Den har dubbelsidigt membran i tyg. Tyget impregnerades med ett förtunnat kontaktlim, c:a 5 strykningar.
Tack vare de långa hävarmarna och stor diameter på de dubbla membranerna var 2- steget fantastisk känsligt. Det räckte med att bara tänka inandningen.....

x

Luftwaffe fick bidra med flaskor. 2,02 liter.

x

 Dom är från 1938 och 1942.

 

x

Kranen är en rysk syrgasventil. Naturligtvis passade inte gängorna, utan dom fick svarvas om.

Peter, sida  1, 2, 3, 4>>>>>

Sidan skapades 2004-07-11, uppdaterad 2010-02-14 och 2019-09-14.

Kommentarer till sidan Peter Slovak s.2