Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-09 22:06:49
Ändrad:
2019-11-10 21:30:37
sv

VMware

VMware | hemsida |

VMware Server -installeras inifrån ett operativsystem
| startsida | nerladdning |

Installation

Installation på SME Server: HowTo.

Installation på Ubuntu Server

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)

tar zxvf VMware-server-2.0.0-122956.i386.tar.gz

cd vmware-server-distrib

sudo ./vmware-install.pl

Tools

Installera VMware tools i Ubuntu gäst
Wiki

  1. Avmontera entuell befintlig CD i gästen.
  2. Ladda in skivan med vmware-tools från administrationssidan.
  3. Packa upp VMware-tools-*.tar.gz till skrivbordet.
  4. Öppna en terminal och gå till mappen:

    cd /Skrivbord/vmware-tools-distrib

  5. Kör installationsskriptet, standardalternativen brukar funka:

    sudo ./vmware-install.pl

Konfig

Ibland startar inte vmware efter uppdatering av tex kärnan, då behöver man bygga modulerna igen:

sudo vmware-config.pl

Om den klagar på att den inte hittar c header files:

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)

Kör sedan sudo vmware-config.pl igen.

Problem

Ctrl+Alt+Del funkar inte i gästen

Använd Ctrl+Alt+Print Screen istället.

Vissa knappar funkar inte i gästen

Installera en VNC-server i gästen och anslut med en VNC-klient istället. -funkar

Numlock är normalt avstängd (trots att lampan lyser). Ändra i VMware virituella bios, tryck F2 under uppstarten, välj keyboard features. -Hjälper inte.

 

Installera numlocx: help.ubuntu.com. -Hjälper inte.

Keymap: forum | fubar keyboard | forum 2 | forum 3 |

VMware community: script | KB 1007439 |

Kan inte starta gäst

Felmeddelande: Reason: Failed to lock the file

Lösning: Radera alla .lck-filer i gästens mapp.

Kan tex inträffa efter flytt av gäst till en annan maskin.

Tips

Klona avstängd gästmaskin genom att kopiera mapp rekursivt och behålla filattribut och ägare.

cp -rp vm1 vm2

SSL-fel med självsignerat certifikat.
Error code: sec_error_ca_cert_invalid
Lösning för Firefox 3: Gå till Verktyg/Inställningar/Avancerat/Visa certifikat/Servrar/Lägg till undantag
Lägg till adressen till servern, tex https://minserver:8333

VMware ESXi -installeras direkt på hårdvaran
| startsida | dokumentation | HCL

Styra gäster från terminalen

| virtuatopia |

Ytterligare bryggade nätverkskort (Windows värd):

| Forum 1 |

Kommentarer till sidan VMware