Begärd sida

Titel: Virtualisering

Författare: Per Stenebo

Skapad: 2011-10-04 09:52:44

Ändrad: 2017-04-16 12:59:15

Virtualisering

Virtualisering, en teknik att fördela en dators resurser, till flera samtidiga tillämpningar.
Se även Wikipedia | Virtualization | X86 virtualization | Comparison of virtual machines |

Sysinternals Disk2vhd.

Dessa (under-)sidor bygger huvudsakligen på VMware Server som hypervisor.

Xen

Wikipedia: | Xen | Citrix XenServer (bare metal hypervisor)| OpenXenManager (för Citrix XenServer) | Artikel på ServerWatch |

Oracle VM Server for x86

| Hem |

Virtualbox

Virtualbox | hem |

Headless VirtualBox on Ubuntu server: | 2008 | 2009 |

 

Installing Guest Additions on Debian

Menu: Devices / Insert Guest Additions CD image

sudo su
apt update && apt upgrade
sh /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run

 

Kommentarer till sidan Virtualisering