Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-07 10:19:24
Ändrad:
2019-02-04 08:49:54
sv

SME Server

Läs mer här »

Ubuntu Server

Läs mer här »

Debian

| debian.org | manpages |

Run script as another user:

#/bin/su -s /usr/bin/php -c "thescript.php" "www-data"

 

SMS

Superb Mini Server | Hemsida |

ClearOS

| Hemsida |

Kommentarer till sidan Server-OS