Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-01 11:27:29
Ändrad:
2018-03-14 14:54:20
sv

Samba

Samba är en svit av verktyg för Linux/Unix-system som använder SMB/CIFS-protokollet och används för att dela resurser som filer och skrivare i ett Windows-nätverk (fil/printer-server). 

Samba är fri programvara med GNU General Public License.

 

Tips

CIFS VFS-error

jejik.com

Buggraport

 

Kommentarer till sidan Samba

Interna sidor

Ubuntu Server/samba

Nätverksfilsystem/Samba

 

Externa referenser

samba.org

Linux CIFS Client Guide (pdf)

Ubuntu server guide

 File server 
Securing File and Print Server
Samba server guide

Övrigt

howtoforge

Migrera användare till annan server

Man pages

samba docs

smb.conf (Ubuntu)

smb.conf (samba)

smbpasswd (Ubuntu)

pdbedit (samba)

pdbedit (Ubuntu)

mount.cifs (samba)

umount.cifs (samba)