Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2011-10-01 11:10:52
Ändrad:
2017-04-16 12:59:08
sv

FTP

File Transfer Protocol.
Port 21 är standard och kommer automatiskt att användas om man inte anger portnummer. 
Detta fungerar tom i Internet Explorer.

Externa resurser

Info: | Wikipedia om FTP | FTP URLs |

FTP-klienter: | Bash FTP | CMD FTP | FileZilla |

ftpfs: | linuxnix.com | hartvig.de | ubuntugeek.com |

Användning

Syntax: ftp://användarnamn:lösenord@ftp.serveradress:port/målmapp

Anonym anslutning:

Exempel: ftp://ftp.hemsida.se

Anslutning med användarnamn, krävs lösenord poppar det upp en ruta:
ftp://användarnamn@serveradress:port

ftp://rune@ftp.hemsida.se:21

Anslutning med användarnamn, standardport samt målmapp:

ftp://rune@ftp.hemsida.se/under/mapp

Anslutning med användarnamn och lösenord, funkar inte alltid:
ftp://användarnamn:lösenord@serveradress:port

ftp://rune:hemligaord@ftp.hemsida.se:21

Ibland behöver domänen anges för användarnamnet:

ftp://rune@hemsida.se:hemligaord@ftp.hemsida.se

Kommentarer till sidan FTP